تیم ما

اعضای تیم

ما بزودی تیم خود را در اینجا معرفی خواهیم کرد

محیط کار ما مجازی است

تیم هزارستان دیجیتال، از افرادی در نقاط مختلف جهان تشکیل شده که برای تغییرات بنیادی جهت خیر و خوبی همگانی کار می کند

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com

پیوستن به جمع ما

به تیم داوطلبان بپیوندید تا با کمک هم، دورانی جدید را رقم بزنیم

اگر شما کارشناس در یکی از شاخه های کاری مربوط در هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی هستید و می خواهید با پیوستن به تیم داوطلبانه ما، ارزشی به کار اضافه کنید، ما به گرمی از شما استقبال می کنیم. ما به همکاری کارشناسان در زمینه های تکنولوژی معلوماتی مانند مهندسی نرم افزار، قراردادهای هوشمند، رمزنگاری، اثبات هیچ انگاری، توسعه بلاک چین، هوش مصنوعی، امنیت معلومات، حریم شخصی و .. کارشناسان حقوق بويژه در زمینه های مربوط به تکنولوژی، کارشناسان اقتصاد، تجارت، ارتباطات، آمار، مردم شناسی و ... نیاز داریم.

سفیران هزارستان دیجیتالی

برنامه سفیر در هزارستان دیجیتال برای افزایش آگاهی عمومی

علاوه بر اعضای تیم توسعه هزارستان دیجیتالی، کانال های ارتباطی و شبکه ها، ما در آینده برای افزایش آگاهی همگانی، ارتقای آمادگی دیجیتالی/الکترونیکی بین مردم هزاره و کاهش شکاف دیجیتالی، برنامه سفیر را توسعه داده و معرفی می کنیم.

چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد