شریک ها

خوش آمدید

به ما بپیوندید تا هزارستان دیجیتال را واقعی بسازیم و جامعه ای دیجیتالی و انسان محور ایجاد کنیم

ما می دانیم که باید با دست اندرکاران در بخش های مختلف همکاری نزدیک داشته باشیم و موفقیت ما در شراکت درست با سازمان های مختلف است از جمله سازمان های محلی و بین المللی، سازمان های غیر دولتی، شرکت های تکنولوژیکی، مکاتب و دانشگاه ها و سازمان هایی است که خیر و خوبی همگان را می خواهند. ما بزودی پلان های شراکت را برای دریافت حمایت تهیه خواهیم کرد تا شریک های خود را در سفر طولانی برای خیر و صلاح همگانی با خود داشته باشیم.

  • حامیان مالی
  • حامیان عمومی
  • سازمان های هزاره
  • مکاتب و دانشگاه ها
  •  نهادهایی که برای خیر همگانی کار می کنند
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
با ما بپیوندید

هزارستان دیجیتال از سازمان های هزاره و غیر هزاره که در زمینه حقوق بشر، خیر و خوبی همگانی و توسعه تکنولوژی کار می کنند می خواهد تا ما را همراه کنند

چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد