درباره ما

هزارستان دیجیتال > درباره ما

ما اینجا هستیم

کارشناسان داوطلب از شاخه های مختلف علم تا بصورت بین رشته ای کار کنند

هزارستان دیجیتال نخستین بار توسط کامران میرهزار، شاعر هزاره و متخصص سیستم های معلوماتی پایه گذاری شد. ما یک گروه از کارشناسان هزاره در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی معلوماتی، مهندسی نرم افزار، حقوق، اقتصاد، تجارت، مردم شناسی، ارتباطات و مهندسی عمران هستیم. ما در نقاط مختلف جهان هستیم که می خواهیم کارهایی اساسی برای هزاره انجام دهیم. ما کوشش می کنیم بی طرف، مستقل، غیر انتفاعی، شفاف و نوآور باشیم. ما در گام های نخست خود هستیم و اگر شما کارشناسی در یکی از شاخه های مربوط هستید، خوشحال می شویم که با ما همکاری کنید.

در بسیاری موارد ما از هزارستان دیجیتال و هزارستان الکترونیکی با هم استفاده می کنیم تا جنبه های مختلف کار ما را پوشش دهند.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
Restly Shape
کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال

مهندسی و برپایی یک ملت دیجیتال و هزارستان دیجیتال

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com

جابجایی پارادایم

یک دوران جدید:
ما می خواهیم فراتر از سایبراکتیویسم گام برداریم

وب نسخه 2، جایی برای آگاهی دادن در مورد وضعیت حقوق بشری هزاره، یافتن یکدیگر، ارتباط و تعامل می باشد. اکنون در حالی که جابجایی پارادایمی شکل گرفته، ما گامی فراتر در دنیای جدید وب بر می داریم تا رویاهای خود را برای یک دوران جدید برای هزاره و هزارستان واقعی کنیم.

چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان

حمایت شما پروسه مهندسی و ساخت هزارستان دیجیتال را سرعت می دهد