حمایت از ما

هزارستان دیجیتال > حمایت از ما

با ما باشید

ما را حمایت کنید تا ساخت هزارستان دیجیتال را ممکن بسازیم

هزارستان دیجیتال/ هزارستان الکترونیکی یک برنامه استراتژيک بلند مدت است که زندگی میلیون ها تن را تغییر دهد. هزاره ها یکی از سرکوب شده ترین مردم جهان هستند که از قرن 19 تاکنون با جنایت های سازمان یافته مانند نسل کشی، کوچ اجباری و تبعیض مواجه می باشند. ما می خواهیم به آنان کمک کنیم تا وضعیت را تغییر دهند. ما خواهیم با استفاده از شاخه های مختلف دانش و بومی سازی تکنولوژی، مردم هزاره را توانا بسازیم. ما می دانیم که حمایت شما می تواند کمک کند تا پروسه ساخت هزارستان الکترونیکی سرعت پیدا کند.

Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com
حمایت از ما

مهندسی و توسعه هزارستان دیجیتال نیاز به منابع زیاد دارد. ما هزارستان دیجیتال را همراه شما ممکن می کنیم!

ما به کمک شما نیاز داریم

گزینه های کمک

لطفن هنگام اهدا کردن کریپتو، شبکه درست را انتخاب کنید.

فرستادن کریپتو به شبکه نادرست، ممکن به از دست دادن دایمی آن منجر شود. سپاس

bc1pvecqvj7e059zmlkvk2wr2ncn4lynjhtfvtv2detnykndkuh20xfset8fcd

Digital Hazaristan Bitcoin Address

0xb02fAeEFb19b1BE9919810AFfBf84A2BBc898F45

12SQytDKEVYteHxiUhQ3FTq3rvEjesEwhEmqseR1gZGu7orD

Digital Hazaristan Polkadot Wallet Address

0xb02fAeEFb19b1BE9919810AFfBf84A2BBc898F45

Digital Hazaristan Binance Smart Chain Wallet Address

addr1qxujrvwhlhr7t7lajkrqx4skepfs6pracj9muv22cdg0vtkqwhd5syx5qqxg8rjx9l9krmenh6wdl54l6y8z94hv9sms8h5p89

Digital Hazaristan Cardano Wallet Address

0xb02fAeEFb19b1BE9919810AFfBf84A2BBc898F45

Digital Hazaristan Polygon Wallet Address

ERC20

023cad1edee7663fa4a4e1a7b1df156ca4a6a71d83f2c595ba6388e47bb9235c

Digital Hazaristan Near Wallet Address

7bK5rPpkJNKhsSpAkyKKs7eWjfNEiu7CFB5BtWcmyzbo

We will update it.

We will update it.

چشم انداز ما:

یک جامعه انسان محور دیجیتال
و ملت مستقل دیجیتال

ماموریت ما:

ایجاد هویت خودمختار و مهندسی و ساخت  اکوسیستم هزارستان دیجیتال با تعاملات معنادار و کاربردی بر پایه اصول و ارزش های اساسی حقوق بشر مانند کرامت، انصاف، برابری، احترام و استقلال و هدف های منشور هزارستان