کاپی رایت

هزارستان دیجیتال > کاپی رایت
Digital Hazaristan - e-Hazaristan هزارستان دیجیتال - هزارستان الکترونیکی www.digitalhazaristan.com www.e-hazaristan.com

کاپی رایت

کاپی رایت روی سایت رسمی هزارستان الکترونیکی

تمام مواد منتشر شده روی سایت رسمی هزارستان الکترونیکی به شمولwww.e-hazaristan.com  و www.digitalhazaristan.com  شامل کاپی رایت شده و حقوق آن ها محفوظ می باشد.

ما با اجازه، عکس هایی از برخی عکاسان مشهور هزاره همچون آقای نجیب الله مسافر را استفاده کرده ایم که ضمن سپاس از آنان، لازم می دانیم تذکر دهیم که هرگونه استفاده مجدد از آن ها نیاز به اجازه صاحبان کاپی رایت دارد. ما عکس هایی را نیز از کاربران در دنیای مجازی استفاده کرده ایم که پیش از آن، بصورت مستقیم و غیر مستقیم، اجازه استفاده از آن ها دریافت شده است.

ما همچنین تصاویری از Pixabay GmbH و آثار Gerd Altmann استفاده کرده ایم که استفاده از آن ها آزاد می باشد. ما لازم می دانیم از همه ی آن ها سپاسگزاری کنیم.